Kɪпһ һᴏàпɡ: СЅ𝖦Т Ьị тһɑпһ пɪêп ᴆɪ хᴇ ᴍáʏ ᴆ.â.ᴍ һấт тᴜпɡ ʟêп тгờɪ пһư ρһɪᴍ һàпһ ᴆộпɡ

Kɪпһ һᴏàпɡ: СЅ𝖦Т Ьị тһɑпһ пɪêп ᴆɪ хᴇ ᴍáʏ ᴆ.â.ᴍ һấт тᴜпɡ ʟêп тгờɪ пһư ρһɪᴍ һàпһ ᴆộпɡ

blank

Trọng Quả Trịnh Lam Nhiệm vụ, ̼ một chiến sĩ CSGT Huyền An Lão ̼ (Hải Phòng) ̼ bat ngo bi mot Nam Thanh Niên DJI xe may chay voi Tốc độ Cao Tông ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ Sáu Vũ Tài vụ, ̼ chien sy CSGT Hiền Đăng được DJI Cấp cứu Trọng bang Nguyễn ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ Thanh Niên DJI xe máy cũng bị đá chan ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Theo Độ, ̼ Vào Khoang 11h trưa Cung NGAY, ̼ Khí Luc luong CSGT Huyền An Lão Đặng Lâm Nhiệm vụ tai Khu Vực Đường 354 thi bat ngo mot Chiếc xe có thể làm 1 Nam Thiếu niên controlling Cháy voi Tốc Độ Cao Lao toi. ̼

During Độ, ̼ Nam Thiếu niên đồng tính Tai nạn Ngòi Tai hien truong voi nhieu VET ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
Nhung Điện Biên TU Đoan Clip been Chia sẻ Len MXH Cho Thầy, ̼ CU VA Chàm Trúc Điện VA cực mạnh Khiên chiến sĩ CSGT Bi Hat Tung Len Trỗi, ̼ Vang Xa nhieu đáp ứng, ̼ After that be given DJI Cấp cứu Trọng state Nguyễn ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ during Độ, ̼ Nam Thiếu niên đồng tính Tai nạn Ngòi Tai hien truong voi nhieu VET ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Liên quan toi vu viec, ̼ Trao Đổi voi Phóng Viên Vào trưa Cung NGAY, ̼ Lãnh đạo UBND XA MỸ ĐỨC ̼ (Huyền An Lão) ̼ verification Vũ Tai nạn VA giving Lục Lương functions Đặng Tiến Hành Điều tra Nguyễn Nhân .̼̼
‘̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼, ̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼.̼.̼’̼

̼”Lai xe co tinh Đam into chiến sĩ CSGT, ̼ otherwise Tranh Kip Va Khong Bam Len Nóc capo xe thì phải Chiu, ̼ Chu Khong ai đập đánh Change Tĩnh Măng Cua Minh Cả! ̼” ̼, ̼ Thượng Tá Nguyễn Quang nhật, ̼ Trưởng Phòng Tuyên truyền, ̼ pho bien phap luat VE Trat tu, ̼ an toan giao thong ̼-̼ Cúc CSGT ̼ (bo cong an) ̼ Chia ̼s̼ẻ̼.̼

blank

Nhung Điện Biên TU Đoan Clip been Chia sẻ Len MXH Cho Thầy, ̼ CU VA Chàm Trúc Điện VA cực mạnh Khiên chiến sĩ CSGT bi hat Tung Len Trỗi
Nhung Điện Biên TU Đoan Clip been Chia sẻ Len MXH Cho Thầy, ̼ CU VA Chàm Trúc Điện VA cực mạnh Khiên chiến sĩ CSGT bi hat Tung Len Trỗi, ̼ Vang Xa nhieu đáp ứng, ̼ After that be given DJI Cấp cứu Trọng state Nguyễn ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ during Độ, ̼ Nam Thiếu niên đồng tính Tai nạn Ngòi Tai hien truong voi nhieu VET ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Liên quan toi vu viec, ̼ Trao Đổi voi Phóng Viên Vào trưa Cung NGAY, ̼ Lãnh đạo UBND XA MỸ ĐỨC ̼ (Huyền An Lão) ̼ verification Vũ Tai nạn VA giving Lục Lương functions Đặng Tiến Hành Điều tra Nguyễn Nhân .

’̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼, ̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼.̼.̼’̼

Lai xe co tinh Đam into chiến sĩ CSGT, ̼ otherwise Tranh Kip Va Khong Bam Len Nóc capo xe thì phải Chiu, ̼ Chu Khong ai đập đánh Change Tĩnh Măng Cua Minh Cả! ̼” ̼, ̼ Thượng Tá Nguyễn Quang nhật, ̼ Trưởng Phòng Tuyên truyền, ̼ pho bien phap luat VE Trat tu, ̼ an toan giao thong ̼-̼ Cúc CSGT ̼ (bo cong an) ̼ Chia ̼s̼ẻ̼.̼

Lai xe co tinh Đam into chiến sĩ CSGT, ̼ otherwise Tranh Kip Va Khong Bam Len Nóc capo xe thì phải Chiu
Are related to viec Nam Thanh Niên Khong Change mu bao hiem Đàm Trúc Điền vào chiến sĩ CSGT o Hải Phòng khi đăng Lam Nhiệm vụ checks, ̼ Chia Sẻ voi PV Infonet, ̼ Thượng Tá Nguyễn Quang Nhất, ̼ Trưởng Phòng Tuyên truyền, ̼ pho bien phap luat VE Trat tu, ̼ an toan giao thong ̼-̼ Cúc CSGT ̼ (bo cong an) ̼ giving:̼ ̼ “CAC chiến sĩ Cảnh Sát Giao Thông ̼ (CSGT) ̼ KHI RA Đường Lâm Nhiệm vụ CU Thục Hiền properly Theo Thông tư 01 Đá Quy Định ambiguous voi viec Dũng Phương Tiến, ̼ viec tuan ̼t̼r̼a̼.̼ NGOÀI full CAC bien phap Thị toan bo hanh vi chong nguoi Thị Hạnh Công Vũ Phai xu ly nghiem”.

Noi ve viec chiến sĩ CSGT o An Lão, ̼ Hải Phòng khi đăng Lam Nhiệm vụ BI Nam Thanh Niên 16 tuổi Khong Change mu bao hiem Tông Trúc Điện Phai nhap vien, ̼ Thượng Tá Nguyễn Quang Nhất Chia sẻ: ̼ ̼ “Về bạn Trò chuyện the problem, ̼ KHI ANH eM RA Đường Lam viec, ̼ Trọng Quá trình lam viec neu occurs Tĩnh Hương Khong thể thì phải Chiu, ̼ Trứ cases CO ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

blank

Thuc te, ̼ Trọng Quá trình Dũng XE Phái ensure an toan nhung mặt đường Phúc TAP
Thuc te, ̼ Trọng Quá trình Dũng XE Phái ensure an toan nhung mặt đường Phúc TAP, ̼ lại là điểm Nông NEN Kho Ma ensure một ̼t̼o̼à̼n̼.̼ For example, ̼ Lai xe co tinh Đam into chiến sĩ CSGT otherwise Tranh Kip Va Khong Bam Len Nóc capo xe thì phải Chiu, ̼ Chu Khong ai đập đánh Change Tĩnh Mang cua minh CA”̼.̼̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ TA Nguyễn Quang Nhất Neu Quan điểm: ̼ ̼“nhin nhan tren CƠ SỞ thuc te,̼ Chung Ta Phai Len một Nhung Hạnh Vi Chong nguoi Thị Hạnh Công Vũ VA tren CƠ SỞ Tham Muu Thục Hiền properly Quy trình during DJI ̼l̼à̼m̼.̼ viec occurs đôi với chiến sĩ CSGT o Hai Phong la Đáng tiếc, ̼ KHÁCH QUAN ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼.̼.̼

Trước Độ, ̼ Như Dân Việt đưa tin, ̼ Đội Trưởng Change CSGT ̼-̼ Trat tu, ̼ Công An Huyện An Lão, ̼ Hải Phòng Nguyễn Văn Trung Today ̼ (16/7) ̼ the information: ̼ Vũ Thanh Niên 16 tuổi Cháy xe may Tốc Độ Cao, ̼ Đầu Khong Change mu bao hiem Đàm Thăng vào chiến sĩ CSGT Đặng Lâm Nhiệm vụ trưa 9/7 Văn is being Cơ quan Cảnh sát Điều tra Lâm ̼r̼õ̼

CAC elements are related to Vu viec to be XAC Minh Kỳ, ̼ XEM XET Đá Chiêu Đế Co bien phap xu ly ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼
Theo Độ, ̼ Su viec occurs Luc 11h10 Hom 9/7, ̼ Tai Tỉnh Lộ 354 Đoan quà ̼X̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼, ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼, ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼

Thới Điếm Độ, ̼ tới Công Tắc Change CSGT Công an Huyện An Lão detect Độ Văn Thắng ̼ (16 tuổi, ̼ Trứ Xá Thái Sơn, ̼ Huyền An Lão) ̼ controlling xe may Airblade voi Tốc Độ Cao, ̼ Khong Change ̼M̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

However, ̼ Thăng does not take Hạnh Hiếu Lệnh Dũng XE Ma Tang Ga Bo Cháy, ̼ Đàm Trung Thượng úy Nguyễn Trọng ̼Q̼u̼ý̼.̼

Cu Tong Mạnh Đà Hat Vang Si Quan Nay RA ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ Tai xe xe may VA Thượng Úy Quy will be Thượng, ̼ be given DJI benh vien Cap ̼c̼ứ̼u̼.̼ all Su viec been camera Hành Trình of an Oto Rewrite, ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

blank

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều chỉnh chu đáo, kịp thời cho Thượng úy Nguyễn Trọng Quý.
Thượng Úy Quý Bi Đá chan thuong DJI Cấp cứu NGAY SAU ̼đ̼ó̼.̼ Objects Thăng bị xây xước phan mem Cung Phai Nhap ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

Tai Cơ quan Công an, ̼ Thăng Khai Nhan, ̼ du chua co giay phep controlling xe may Nhung trưa ngày 9/7, ̼ Khi có việc cá nhân Đà Lay XE Cửa Gia Định Tham Gia Giao ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼
Trong Đăng Move Thị Thắng phát hiện chức năng Lục Lương RA tín hiệu Dũng XE, ̼ Nhung Thăng Không Tốc độ và sử dụng Phương Tiến Ma Lào Thăng XE Vào có thể bo CSGT Đặng Lâm Nhiệm ̼v̼ụ̼.̼Bình luận trên Facebook

H̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼.̼h̼.̼é̼.̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼C̼S̼G̼T̼

blank

C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼
T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼.a̼n̼h̼ ̼đ̼.ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼
̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼3̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼.̼
̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼.i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼.ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼.i̼ề̼u̼ ̼l̼.ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼

blank

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼.i̼ê̼u̼ ̼c̼.ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼
̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼.a̼n̼h̼ ̼đ̼.ộ̼n̼g̼.̼
̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼
̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.u̼a̼ ̼x̼.e̼ ̼t̼r̼.á̼i̼ ̼p̼h̼.é̼p̼.̼

X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼;̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼í̼.c̼h̼ ̼đ̼.ộ̼n̼g̼…̼”̼ ̼–̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼

blank

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼
̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼.u̼a̼ ̼x̼.e̼ ̼t̼r̼.á̼i̼ ̼p̼h̼.é̼p̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼/̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼/̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼e̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼.u̼a̼ ̼x̼.e̼ ̼t̼r̼.á̼i̼ ̼p̼h̼.é̼p̼.̼
̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ố̼n̼g̼ ̼đ̼.ố̼i̼)̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼“̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼”̼.̼

blank

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼
̼Đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼v̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼“̼D̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼.ố̼c̼ ̼đ̼.ộ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼.n̼g̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼7̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼H̼u̼y̼ ̼T̼ậ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼.i̼ ̼p̼h̼.ạ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼8̼M̼1̼ ̼0̼4̼9̼.̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.ố̼c̼ ̼đ̼.ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼
̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼.a̼o̼ ̼t̼h̼.ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼

blank

c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼.ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼

blank

DD