Hoa Hậu Việt Nam bị đuổi khỏi Miss World tại Trung Quốc vì tuyên bố chủ quyền “Hoàng Sa-Trường Sa” là của Việt Nam

Hoa Hậu Việt Nam bị đuổi khỏi Miss World tại Trung Quốc vì tuyên bố chủ quyền “Hoàng Sa-Trường Sa” là của Việt Nam

ʟᴀɴ ᴋʜᴜê đã ᴍấᴛ ǫᴜʏềɴ ᴛʜɪ ứɴɢ xử ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ ᴍɪss ᴡᴏʀʟᴅ, ᴛạɪ ɴướᴄ ᴄʜủ ɴʜà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ ᴠì ᴄô ᴄᴀɴ đảᴍ ʟồɴɢ ɢʜéᴘ ʜìɴʜ ảɴʜ ʙảɴ đồ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜủ ǫᴜʏềɴ ᴠớɪ ʜᴀɪ ǫᴜầɴ đảᴏ ʜᴏàɴɢ sᴀ – ᴛʀườɴɢ sᴀ ᴠàᴏ ᴠɪᴅᴇᴏ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ʙảɴ ᴛʜâɴ. ᴅᴏ đó, ᴄô ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴠàᴏ ᴛᴏᴘ + để ᴛʜɪ ứɴɢ xử ɴʜư ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʙᴀɴ đầᴜ.ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴛʜɪệᴛ ᴛʜòɪ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ᴄô đã ʟàᴍ ᴍộᴛ ᴠɪệᴄ đáɴɢ ᴛʀâɴ ǫᴜí!

blank

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʟᴀɴ ᴋʜᴜê ᴄòɴ ᴠô ᴄớ ʙị ʟᴏạɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴛɪếᴛ ᴍụᴄ ᴍúᴀ ᴍở ᴍàɴ ᴅᴀɴᴄᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴛʀᴏɴɢ đêᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴋếᴛ, ᴅù ᴛʀướᴄ đó đã đượᴄ ᴄʜọɴ ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ. Đạɪ ᴅɪệɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜí sɪɴʜ đượᴄ ʟựᴀ ᴄʜọɴ sẽ ᴛʀìɴʜ ᴅɪễɴ đɪệᴜ ᴍúᴀ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ ᴍìɴʜ ɴʜưɴɢ ᴘʜầɴ ᴛʀìɴʜ ᴅɪễɴ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ʙị ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ʙởɪ ɴướᴄ ᴄʜủ ɴʜà ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ, ᴄũɴɢ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ᴋʜáɴ ɢɪả đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴛạɪ sᴀᴏ?

blank
ᴍấᴛ đɪ ᴠị ᴛʀí ᴠᴀɪ ᴛʀò “ғɪʀsᴛ ғᴀᴄᴇ” ᴠớɪ ᴛɪếᴛ ᴍụᴄ ᴍúᴀ ᴍở ᴍàɴ ᴅᴀɴᴄᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ở ᴘʜúᴛ ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ʟờɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴛừ ʙᴛᴄ ᴛừɴɢ ᴋʜɪếɴ ʟᴀɴ ᴋʜᴜê ᴋʜóᴄ ᴄạɴ ɴướᴄ ᴍắᴛ.

ɴʜưɴɢ ᴄô ɢáɪ sɪɴʜ ɴăᴍ ᴠẫɴ ᴋʜɪếɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛự ʜàᴏ ᴠì ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴛᴏᴘ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴄô ɴʜậɴ đượᴄ ʟờɪ ᴋʜᴇɴ đầʏ ʟòɴɢ ᴄᴀɴ đảᴍ ᴋʜɪ ᴍᴀɴɢ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄʜủ ǫᴜʏềɴ ʙɪểɴ đảᴏ ǫᴜê ʜươɴɢ ᴛổ ǫᴜốᴄ ʜᴏàɴɢ sᴀ ᴛʀườɴɢ sᴀ ʟà ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʀướᴄ ᴛᴏàɴ ᴛʜế ɢɪớɪ.

ᴠɪếᴛ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʟᴀɴ ᴋʜᴜê ᴄʜɪᴀ sẻ:blank

“Đɪềᴜ ɢì ᴋʜôɴɢ ɢɪếᴛ đượᴄ ᴛôɪ sẽ ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ᴍạɴʜ ᴍẽ ʜơɴ.

ᴛôɪ ᴠẫɴ ᴛồɴ ᴛạɪ ᴠà ᴠẫʏ ᴠùɴɢ ở ᴛậɴ đáʏ ᴠì ᴛôɪ ʙɪếᴛ ᴄó ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ở đấᴛ ɴướᴄ ᴛôɪ đᴀɴɢ ɴɢàʏ đêᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ, đᴏàɴ ᴋếᴛ ᴠì ᴅảɪ ʙăɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴍà ᴛôɪ đᴀɴɢ đᴇᴏ.

blank

ᴛôɪ ᴋʜóᴄ ᴄạɴ ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴋʜɪ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴍở ᴍàɴ ᴅᴀɴᴄᴇs ᴏғ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ. ᴛôɪ sữɴɢ sờ ᴠớɪ đɪểᴍ số ᴋʜɪ ᴄáᴄ ᴘʜầɴ ᴛʜɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đềᴜ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄᴀᴏ ᴠà ɴʜậɴ đượᴄ sự ᴛʀầᴍ ᴛʀồ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ. ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ sóɴɢ ɢɪó đã đɪ ǫᴜᴀ.

Bị hacker yêu cầu livestream xin lỗi, Lan Khuê khóc quyết định ‘khai tử’ luôn Facebook gần 900.000 follow » HimMag.com

ᴍọɪ ᴛʜứ đã ở ʟạɪ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ. ɴʜữɴɢ sóɴɢ ɢɪó ɴàʏ ʟà độɴɢ ʟựᴄ để ᴛôɪ ᴘʜảɪ ʟàᴍ đɪềᴜ ɢì ᴛʀᴏɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ để ᴛɪếɴɢ ɴóɪ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ ᴛôɪ ᴍạɴʜ ᴍẽ ʜơɴ, ᴄó ᴛʀọɴɢ ʟượɴɢ ʜơɴ.

ᴄáᴍ ơɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄáᴍ ơɴ ᴄáᴄ ᴇᴍ- ᴄáᴄ ғᴀɴ sắᴄ đẹᴘ, ᴄáᴄ ʙạɴ, ᴄáᴄ ᴀɴʜ/ ᴄʜị/ ᴇᴍ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ, ʙáᴏ ᴄʜí, ɴɢʜệ sĩ đã ʜếᴛ ʟòɴɢ ủɴɢ ʜộ ᴄô ɢáɪ ᴍᴀɴɢ ᴅảɪ ʙăɴɢ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đượᴄ ʙướᴄ ʀᴀ sâɴ ᴋʜấᴜ ᴛʜế ɢɪớɪ.

blank
ʟờɪ ᴄáᴍ ơɴ ʟúᴄ ɴàʏ ᴄʜắᴄ ʟà ᴋʜôɴɢ đầʏ đủ, ᴛʀọɴ ᴠẹɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ đó ʟà ɴʜữɴɢ ɢì ᴛừ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀáɪ ᴛɪᴍ ᴠà sᴜʏ ɴɢʜĩ đᴀɴɢ ᴄòɴ ʀấᴛ ʜỗɴ độɴ ᴠì ᴠᴜɪ sướɴɢ ɴàʏ.

ᴄÁᴍ Ơɴ ᴠɪỆᴛ ɴᴀᴍ.

ᴛỰ ʜÀᴏ ᴋʜɪ ᴛÊɴ ɴƯỚᴄ ᴛÔɪ ᴠᴀɴɢ ʟÊɴ ɴƠɪ ĐẤᴛ ᴋʜÁᴄʜ”
ʜãʏ ủɴɢ ʜộ ᴠà ʟàɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʜàɴʜ độɴɢ đẹᴘ ᴄủᴀ ʟᴀɴ ᴋʜᴜê đếɴ ᴠớɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ!

Nguồn https://truenewses24.com/hoa-hau-bi-duoi/?fbclid=IwAR0vOCZvcrDDqyd7IdhjXYZ3Vo0Tx6wWbh09yIvDiCpaDvfGFX9uVB2vkIw

blank

HO TrinhIA